Hoạt động giáo dục

Chào Noel 2021

Trò chuyện về xe đạp

Thơ làm bác sĩ

Hoạt động làm quen với toán: Đếm đến 9-nhận biết số 9

Kĩ năng sống: Không nhận quà của người lạ

Dạy trẻ kĩ năng gấp quần áo

Kĩ năng sống: Bé làm gì khi bị lạc

Làm quen chữ viết: h, k

Hoạt động khám phá: Nghề bác sĩ